School in cijfers

Plezier, veilige leeromgeving en een fijne sfeer vinden wij net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Wanneer deze in balans zijn, versterken ze elkaar. De onderzoeksresultaten hieronder laten zien hoe OBS Prins Willem-Alexander scoort op verschillende punten vanuit het tevredenheidsonderzoek in juni 2022. 

School in cijfers

Met 7 groepen, 1 combinatiegroep en ca. 150  leerlingen heeft elke groep gemiddeld 20 leerlingen. Op veel belangrijke onderwerpen scoren wij boven het landelijk gemiddelde. Wij zijn blij en trots dat ons onderwijs, de professionele aanpak en de persoonlijke benadering zo goed worden gewaardeerd, zowel door de ouders, onze leerlingen als door onze medewerkers.

Prestaties van onze leerlingen

Onze leerlingen scoren op de Centrale Eindtoets de laatste jaren boven het landelijk gemiddelde. Wij zijn er trots op dat onze inzet om het maximale uit onze leerlingen te halen op deze manier wordt beloond. 
 
Jaar OBS Prins Willem-Alexander Landelijk Centrale Toets
2017 84,4 80,6 IEP
2018 81,0 80,8 IEP
2019 84,5 81,8 IEP
2021 83,6 79,7 IEP
2022 80,6 80,0 IEP


Wat vinden onze leerlingen, ouders en medewerkers?

We houden onszelf constant scherp, zodat we uw kind een mooie en leerzame schooltijd kunnen geven. Dit wordt gewaardeerd door ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit het tevredenheidsonderzoek die wij in juni 2022 hebben afgenomen.

De resultaten van dit onderzoek ziet u in de tabellen. De kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school zijn minstens even belangrijk. In een fijne, gezellige en vertrouwelijke omgeving gaat leren nu eenmaal een stuk gemakkelijker!

De beleidsterreinen zijn ieder ingevuld in een waarderende score van 1-4. De ondergrens voor een voldoende score hebben wij gesteld op 3.  Het percentage tevreden is gebaseerd op score 3 en 4.
 

De leerlingen (gemiddeld eindcijfer 8,1)

beleidsterrein Prins Willem-
Alexander
Landelijk Percentage tevreden leerlingen Percentage niet ingevuld
kwaliteitszorg 2,85 3,03 62 % 6 %
Leerstofaanbod 3,29 3,39 80 % 6 %
Leertijd 3,45 3,25 88 % 3 %
Pedagogisch Handelen 3,35 3,42 86 % 3 %
Didactisch Handelen 3,43 3,53 88 % 4 %
Afstemming 3,22 3,24 85 % 2 %
Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 2,88 3,25 66 % 6 %
Schoolklimaat 3,24 3,32 81 % 5 %
Ondersteuning leerlingen 3,25 3,36 78 % 5 %
Opbrengsten 3,10 3,14 77 % 2 %
Sociale veiligheid 3,37 3,50 82 % 5 %
Incidenten 3,21 3,46 72 % 10 %

De ouders (gemiddeld eindcijfer 8,4)

 

 beleidsterrein Prins Willem-
Alexander
Landelijk Percentage tevreden ouders Percentage niet ingevuld
kwaliteitszorg 3,33 3,05 84 % 7 %
Leerstofaanbod 3,46 3,23 90 % 6 %
Leertijd 3,42 3,33 83 % 8 %
Corona 3,47 3,19 93 % 3 %
Pedagogisch Handelen 3,63 3,43 95 % 3 %
Didactisch Handelen 3,48 3,31 78 % 16 %
Afstemming 3,47 3,38 86 % 9 %
Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,53 3,38 88 % 9 %
Schoolklimaat 3,52 3,29 96 % 0 %
Zorg en begeleiding 3,39 3,00 53 % 40 %
Opbrengsten 3,29 3,11 72 % 15 %
Sociale veiligheid 3,49 3,30 84 % 13 %

De medewerkers (gemiddeld eindcijfer 8,3)

beleidsterrein Prins Willem-
Alexander
Landelijk Percentage tevreden medewerkers Percentage niet ingevuld
kwaliteitszorg 3,42 3,24 96 % 0 %
Leerstofaanbod 3,19 3,21 89 % 1 %
Leertijd 3,52 3,34 87 % 11 %
Pedagogisch Handelen 3,41 3,42 86 % 5 %
Didactisch Handelen 3,52 3,24 88 % 6 %
Afstemming 3,58 3,20 83 % 15 %
Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,54 3,40 82 % 13 %
Schoolklimaat 3,58 3,26 96 % 0 %
Ondersteuning leerlingen 3,64 3,22 78 % 19 %
Opbrengsten 2,73 2,84 47 % 17 %
Integraal personeelsbeleid 3,29 3,21 86 % 5 %
Sociale veiligheid (team) 3,68 3,53 90 % 5 %
Incidenten 3,84 3,67 87 % 13 %


Inspectie

verslag (online) bezoek 2021:

OBS Prins Willem-Alexander krijgt in het verslag van de Onderwijsinspectie een positieve beoordeling. Vanwege corona heeft het gesprek online plaatsgevonden. De beoordeling bevestigt dat onze inzet de juiste richting aangeeft voor de schoolontwikkeling. 

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline