Overblijfinformatie

Tussen schoolse Opvang

Tussen schoolse opvang (TSO) staat beter bekend als 'de overblijf'. Het gaat om de opvang van kinderen tussen de middag. De tijden van de opvang zijn gelijk aan de pauzetijden van de school.

Op de OBS Prins Willem- Alexander wordt de overblijf georganiseerd door Lunchtijd. Lunchtijd is een stichting en gespecialiseerd in TSO. Ze verzorgt de overblijf op 10 scholen in Leiderdorp, Leiden en Hoogmade. 

Wat gebeurt er tijdens de overblijf?

De kinderen eten eerst met de leerkracht in de klas de door henzelf meegebrachte lunch. Bij de kleuterklassen en groep 3 is een overblijfkracht in de klas aanwezig om de leerkracht te ondersteunen. Daarna is er tijd om buiten te spelen. Het buitenspelen is onder toezicht van het overblijfteam van Lunchtijd.
   

Het overblijfteam

 Het overblijfteam bestaat uit overblijfkrachten (vrijwilligers), een pedagogisch medewerker en een overblijf coördinator. De pedagogisch medewerker en overblijf coördinator zijn gediplomeerde krachten in dienst van FloreoKids. Het overblijfteam wordt jaarlijks getraind op kinder-EHBO en pedagogische vaardigheden.

Vragen over de overblijf?

Als u vragen heeft over de overblijf dan kunt u contact opnemen met de overblijf coördinator of met de school. De overblijf coördinator op de PWA is Linda Soffner. Zij is te bereiken via copwa@lunchtijd-leiderdorp.nl.

Verkort rooster

Gedurende de cursus 2011-2012 is er gewerkt met een proef met een verkort rooster tussen de middag. In december 2011 is deze proef geëvalueerd d.m.v. een enquete en 90% van de ouders heeft zich uitgesproken voor continuering van de 'nieuwe' schooltijden. Het bestuur van de OBSG heeft besloten de aanbeveling van de MR over te nemen, zodat de regeling m.i.v. het schooljaar 2012-2013 definitief wordt.

Ouders kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:

  • Gebruik maken van de TSO regeling zoals die door school wordt aangeboden.
  • Hun kind(eren) thuis laten lunchen.

Als er gebruik wordt gemaakt van de TSO regeling van school, dan zijn daar kosten aan verbonden: € 145,00 per kind / per jaar. Alleen voor de eerste twee kinderen uit een gezin hoeft te worden betaald. Betaling gaat via een incasso regeling.

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline