Veelgestelde vragen

Lees hier onze antwoorden op een aantal veelgestelde vragen van (oriënterende) ouders!

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor OBS Prins Willem-Alexander?

U kunt uw kind aanmelden door te bellen met onze school of door het kennismakingsformulier op onze website in te vullen. Klik hier voor meer informatie.

Hoe meld ik mijn kind ziek?

Wij horen graag vóór 8:30 uur van u wanneer uw kind ziek thuis blijft. Dit kunt u doorgeven via Social schools, of u kunt ons even bellen. Van harte beterschap alvast!

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de voor- en/of naschoolse opvang?

Samen met Floreokids vormen wij een kindcentrum. Zij verzorgen de voor- en/of naschoolse opvang. Om uw kind voor een of meerdere opvangsoorten in te schrijven kunt uw kind hier aanmelden.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de Tussen Schoolse Overblijf (TSO)?

Op de OBS Prins Willem- Alexander wordt de overblijf georganiseerd door Lunchtijd. Lunchtijd is een stichting en gespecialiseerd in TSO. Ze verzorgt de overblijf op 10 scholen in Leiderdorp, Leiden en Hoogmade. Meer informatie over de TSO leest u hier.

Hoe kan ik iets doorgeven aan de leerkracht van mijn kind?

Wanneer u een korte boodschap heeft, kunt u het beste een bericht sturen via Social schools of bellen. U kunt ook even langslopen bij de leerkracht van uw kind. Dat kan het best 's morgens voor schooltijd of 's middags na schooltijd. Tijdens de schooluren zijn de leerkrachten telefonisch onbereikbaar.

Hoe vraag ik extra verlof aan?

Extra verlof vraagt u schriftelijk aan. U moet hiervoor een formulier invullen. Het formulier is af te halen bij de administratie van de school. Meer informatie over de regels voor het aanvragen van extra verlof vindt u hier.

Wanneer zijn de schoolvakanties en studiedagen?

Alle schoolvakanties en studiedagen staan in onze jaarplanning. Die vindt u hier.

Wanneer zijn de contactavonden?

De contactavonden maanden september en juli. De exacte data vindt u in de agenda van Social schools. 

Hoe vaak mag mijn kind komen wennen, voordat het 4 jaar wordt?

In de maand voor hun vierde verjaardag mogen de kleuters vijf maal een ochtend komen wennen. De groepsleerkracht van uw kind neemt ongeveer zes weken voor uw kind vier jaar wordt contact met u op. In onderling overleg wordt bekeken wat de meest praktische invulling van de wenochtenden is.

Aangezien het wennen vlak voor de zomervakantie weinig zinvol is, vindt het wennen plaats tot ongeveer half juni.
Kinderen die na die datum vier jaar worden kunnen vanzelfsprekend samen met u een keer komen kijken, maar het wennen vindt in overleg met u na de zomervakantie plaats.

Hoe kan ik een afspraak maken met de leerkracht of de intern begeleider?

Onze Intern Begeleiders zijn  Wendy Kriek (groep 1 t/m 4) en Mascha Ellert (groep 5 t/m 8). Voor een afspraak kunt u bellen met school. Onze contactgegevens vindt u hier.

Mijn kind heeft een kinderziekte, wat nu?

Om meer informatie over een bepaalde kinderziekte te lezen en erachter te komen wat u het beste kunt doen, vindt u hier een document met alle informatie die u nodig heeft.

Wanneer en hoe kan ik de ouderbijdrage betalen?

Ieder jaar wordt er per kind een ouderbijdrage gevraagd. Deze bestaat uit een vrijwillige bijdrage en een verplichte bijdrage. De vrijwillige bijdrage van €32,50 wordt gebruikt voor verschillende festivteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Avondvierdaagse etc. De verplichte bijdrage zijn voor het schoolreisje. Voor de kleutergroepen is de bijdrage €7,50 per leerling en voor de groepen 3 t/m 7 is de bijdrage €32,50 per leerling. De bijdrage voor de leerlingen van groep 8 is €140,- omdat dit bedrag voor kamp wordt gebruikt.

De ouderbijdrage wordt aan het begin van het schooljaar door de OR geïnd. U kunt de ouderbijdrage overmaken op IBAN: NL37INGB0000095772 t.n.v. Ouderraad PWA te Leiderdorp. Vermeld hierbij a.u.b. de voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep.

Wij hopen ook dit jaar op u te kunnen rekenen om voor onze kinderen een heleboel leuke activiteiten te kunnen regelen!
Als de betaling van bovenstaande bedrag voor u een probleem is, of u wilt liever contant betalen, neemt u dan contact op met de penningmeester van de OR of de schoolleider.

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline