Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Het inhoudelijk meepraten en meedenken over hetgeen er binnen de vier scholen van de OBSG gebeurt, vindt plaats in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die is ingesteld voor de vier locaties gezamenlijk. De taak van de GMR is om advies uit te brengen aan het bestuur over gemeenschappelijke zaken als schoolplan, aanstellingen, uitwerking van regelingen, etc. 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en teamleden van de vier locaties en vergadert ongeveer eenmaal per 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Namens OBS Prins Willem-Alexander zijn de volgende leden lid van de GMR:

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline