Samenwerking met ouders

Samen bereiken we meer! Gelukkig kunnen wij altijd rekenen op veel betrokken ouders die zich voor onze school inzetten om zo een nog fijnere leeromgeving te creëren voor de kinderen. Bovendien vinden wij het ook altijd leuk om u beter te leren kennen! 

Hoe u ons kunt helpen

Incidentele ouderhulp

Bij speciale gelegenheden en activiteiten kunnen we altijd de hulp van ouders gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een groepje kinderen tijdens de sportdag, het paasontbijt of een museumbezoek. Mocht u liever in de avond helpen, kan dat natuurlijk ook tijdens de verschillende versieravonden voor Sinterklaas en kerst. 

De klassenouder of de leerkracht zal van tevoren een oproep doen wie in de mogelijkheid is om deel te nemen. U kunt zich per activiteit opgeven.

Structurele ouderhulp

Klassenouders 
De klassenouder is de tussenpersoon tussen de leerkrachten en de ouders in de klas. De klassenouder regelt extra handen bij activiteiten als klassenuitjes en kan zelf ook in de klas helpen bij speciale gelegenheden, zoals het paasontbijt of de verjaardag van de juf of meester. 

Ouderrraad (OR) 
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan de verschillende feesten, project, paasontbijt of schoolkamp.  Lees meer

Overblijfouder 
Het overblijfteam van NSO Lunchtijd kan regelmatig nieuwe leden gebruiken. Overblijfouders ontvangen een vrijwilligersvergoeding. 

Luizenouder 
Ook hebben wij altijd hulp nodig bij de luizencontroles. De luizencontrole valt elke woensdag na iedere schoolvakantie.

Praat mee en denk mee

Liever op een andere manier bijdragen? Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te praten en denken!

OR

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de school. Zij ondersteunen het team van leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten gedurende het schooljaar. Denk hierbij onder andere aan het Sinterklaasfeest, de Kinderboekenweek, projectweek, kerst- en paasviering,  schoolreis, sportdag, avondvierdaagse en de laatste schooldag. Daarnaast fungeren zij als spreekbuis voor ouders naar school toe. Dus blijf niet met uw schoolpleinvragen op het schoolplein staan en meld deze aan ons zodat de OR ze kunnen voorleggen aan het schoolbestuur en de MR. Via or@pwaleiderdorp.org kunt u de MR bereiken. Lees meer

MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in de organisatie van de school, het anti-pestbeleid, het aanstellings- en ontslagbeleid en overige zaken die te maken hebben met het onderwijs en de tussen- en naschoolse opvang van de kinderen. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u leeft! De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom. Via mr@pwaleiderdorp.org kunt u de MR bereiken. Lees meer

 

Blijf op de hoogte

Aan het begin van ieder schooljaar is er een kennismakingsgesprek met de leerkracht én uw kind. Het doel van dit gesprek is om elkaar goed te leren kennen, zodat wij ons onderwijs nog beter af kunnen stemmen. Twee keer per jaar wordt er bovendien een contactavond gehouden waarbij we de schoolvorderingen van uw kind bespreken. Ook hierbij is uw kind weer aanwezig en gaan we gezamenlijk in gesprek. In groep 7 en 8 is er in het najaar aandacht voor de (naderende) schoolkeuze.

Daarnaast informeren wij u met onze maandelijkse digitale nieuwsbrief de PWA Nieuwtjes met verslagen over activiteiten en wat er de komende weken allemaal staat te gebeuren op de school. Verder delen we ook regelmatig leuk nieuws en foto's op onze Facebookpagina.  Alle formele berichten voor de bestaande ouders worden aan u verzonden via Social schools.

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline