JaarInfo

Een school is een bedrijvige organisatie, waarin steeds allerlei activiteiten plaatsvinden. Aangezien we het belangrijk vinden dat u als ouders weet wat er op school plaatsvindt, houden we u op verschillende manieren op de hoogte.

In de jaarinfo vindt u de belangrijkste praktische gegevens voor het lopende schooljaar. De jaarinfo vormt tezamen met de Schoolgids een geheel. In de jaarinfo wordt de jaarlijks wijzigende informatie en praktische informatie opgenomen, terwijl in de 'Schoolgids' de achtergronden en uitgangspunten van ons onderwijs staan beschreven.

Klik hier om de jaarinfo in te zien. 

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline