Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) van OBS Prins Willem-Alexander bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en 2 teamleden. Aan het begin van het schooljaar stellen zij de activiteitenkalender vast in overleg met de leraren. Per schooljaar komen zij ongeveer 6 keer bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden genotuleerd.

De OR organiseert de volgende activiteiten in samenwerking met hulpouders/klassenouders:
•     Traditionele feesten: Sinterklaas, Kerst, Pasen
•     Leidens Ontzet: Hutspotmaaltijd
•     Schoolreisje voor de kleuters
•     Schoolreisje voor groep 3 t/m 7
•     Schoolkamp voor groep 8
•     Kinderboekenweek
•     Diverse projecten
•     Theaterbezoek, excursies en musea
•     Bezoek Archeon groep 6
•     Sportactiviteiten en bijbehorende school-kleding controleren en wassen
•     Drankjes en snacks bij activiteiten zoals de avondvierdaagse, schoolreis etc.
•     Koffie schenken op ouderavonden

Vrijwillige ouderbijdrage

Om de OR in de gelegenheid te stellen om al deze leuke activiteiten te kunnen blijven organiseren, vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2017-2018 is deze bijdrage vastgesteld op €32,50 per leerling.
Dit bedrag kunt u overmaken op de rekening van de OR: IBAN nummer NL37INGB0000095772 t.n.v. Ouderraad PWA te Leiderdorp. Vermeld hierbij a.u.b. de voor- en achter-naam van uw kind(eren) en de groep.

Als u vragen of ideeën heeft, kunt u de leden van de OR altijd aanspreken op het schoolplein of een e-mail sturen naar: or@pwaleiderdorp.org 

De OR zal op regelmatige basis een stukje schrijven in de PWA-Nieuwtjes en financiële mededelingen worden via de schoolleider via DigiDuif verstuurd of aan de leerlingen op papier meegegeven.

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline