Ondersteuning voor uw kind

Niet ieder kind leert op dezelfde manier en heeft dezelfde behoeften. Dat vinden wij heel normaal en daarom bieden wij onderwijs op maat. Deze hulp bij het leren noemen we 'ondersteuning'. 

Interne ondersteuning

Loopt uw kind voor in zijn of haar ontwikkeling en kan hij/zij meer uitdaging gebruiken? Dan zorgen wij voor extra werk op een hoger niveau. Misschien is er juist wat extra aandacht nodig voor bepaalde gebieden die achter blijven? Dan krijgt uw kind in de klas extra hulp, of bieden we buiten de klas begeleiding bij de basisvakken, zoals lezen of rekenen.

Externe ondersteuning

OBS Prins Willem-Alexander kan naast zijn interne ondersteuning rekenen op een ruim aanbod aan ondersteuning buiten de schoolmuren. Binnen ons bestuur PROO Leiden is er voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die nodig is.

Daarom komen onze specialisten samen om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme. Deze bijeenkomsten variëren qua onderwerp van o.a. begaafdenonderwijs, tot gedragsspecialisten en specialisten in taal. Ook onze leraren gaan dus nog regelmatig naar school!

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Leiden

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd en onze school is hiervan groot voorstander. Om dit te bereiken kent onze regio het samenwerkingsverband PPO Leiden. OBS Prins Willem-Alexander is hier samen met alle andere basisscholen uit de regio onderdeel van. Samen kunnen we voor ieder kind een passende onderwijsplek aanbieden!

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline