Lesprogramma

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind zijn eigen talenten heeft. Daarom zetten wij ons dagelijks met veel energie en plezier in om uit ieder kind het maximale te halen, op zijn eigen niveau. Samen bereiden we uw kind voor op de wereld van morgen. En die is prachtig!

Lesopbouw

Voor vrijwel elk vak werken de leerlingen op hun eigen niveau aan het behalen van de lesdoelen. Zo geven wij de kinderen die weinig instructie nodig hebben extra én ander uitdagend werk op een hoger niveau. Wanneer de klas na de instructie van de leerkracht zelfstandig aan het werk gaat, krijgt een klein groepje kinderen aanvullende aandacht en begeleiding bij het maken van de opdrachten. In de lessen worden kinderen gestimuleerd om zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. Ook leren ze zelf hun werk in te delen en te corrigeren.

Toetsing en rapport

Voor het volgen van de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen maken we onder andere gebruik van het IEP leerlingvolgsysteem en methodegebonden toetsen. Omdat de brede ontwikkeling van onze kinderen centraal staat, volgen we ook de sociaal-emotionele en motorische voortgang van onze kinderen. We houden hierop goed zicht en zo kunnen we tijdig eventuele achterstanden of grote voorsprongen signaleren.

Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport met hun resultaten. In groep 8 maken we uiteindelijk samen met u en uw kind de keuze voor de juiste school in het voortgezet onderwijs. Voor het schooladvies kijken we naar de leerprestaties én de ontwikkeling van uw kind tijdens de gehele basisschoolcarrière. 

Lestijden

Wij vinden het prettig om op een ontspannen manier de schooldag te starten. Daarom starten alle groepen om 08.30 uur met een inloop waarbij u van harte welkom bent om een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind. In onderstaand schema vindt u een overzicht van onze schooltijden.De jaarplanning en  het vakantierooster vindt u hier.

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline