Medezeggenschapsraad (MR)

Beste ouders,

Binnen de PWA bestaat er een Medezeggenschapsraad (MR). Ouders en leerkrachten mogen via deze raad over belangrijke zaken op school meepraten. In de MR zitten twee gekozen ouders en twee gekozen leerkrachten. De MR bespreekt zaken die zijn ingebracht door ouders, mag het schoolbestuur adviseren en heeft op sommige onderwerpen instemmingsrecht. 

Omdat de PWA onderdeel is van de Stichting PROO Leiden/Leiderdorp is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), deze richt zich op alle scholen van de PROO. Klik hier om het jaarverslag te lezen van het schooljaar 2022/2023. 

Als MR kunnen we natuurlijk niet zonder uw input. Daarom nodigen we u van harte uit vragen te stellen of onderwerpen aan te dragen. Dit kan schriftelijk via de mail (mr@pwaleiderdorp.orgof persoonlijk bij een van ons. 

 In de MR zitten:  (van links naar rechts)

-Mascha Ellert (intern begeleider en leerkracht groep 6) 

-Mela Gerse (groep 6) 

-Mieke Bruins (voorzitter) (moeder van Teun groep 6, Borre groep 3 en Moos) 

-Marije

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline