Medezeggenschapsraad (MR)

Binnen de PWA bestaat er een Medezeggenschapsraad (MR). Hieronder een korte beschrijving van wat een MR doet, en wie de leden zijn.  De MR is bereikbaar op mr@pwaleiderdorp.org 

Ouders en leerkrachten mogen over belangrijke zaken op school meepraten. De Wet medezeggenschap op scholen regelt dat dit via een MR gaat. Hierin zitten twee gekozen ouders en twee gekozen leerkrachten. De MR bespreekt zaken die zijn ingebracht door ouders, mag het schoolbestuur adviseren en heeft op sommige onderwerpen instemmingsrecht. 

Omdat de PWA onderdeel is van de Stichting OBSG Leiderdorp is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), deze richt zich op alle scholen van de OBSG. 

Als MR kunnen we natuurlijk niet zonder input. Daarom nodigen we u van harte uit vragen te stellen of onderwerpen aan te dragen. Dit kan schriftelijk via de mail of persoonlijk bij een van ons. 

In de MR zitten: 

  • Mela Gerse (groep 6) 
  • Mascha Ellert (intern begeleider en leerkracht groep 7) 
  • Rikward Leeuwe (vader van Roosmarijn groep 6) 
  • Roel Beijer (vader van Kai groep 8, Fenna groep 6, Jaro groep 3) 

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline