Medezeggenschapsraad (MR)

Beste ouders,

Binnen de PWA bestaat er een Medezeggenschapsraad (MR). Ouders en leerkrachten mogen via deze raad over belangrijke zaken op school meepraten. In de MR zitten twee gekozen ouders en twee gekozen leerkrachten. De MR bespreekt zaken die zijn ingebracht door ouders, mag het schoolbestuur adviseren en heeft op sommige onderwerpen instemmingsrecht. 

Omdat de PWA onderdeel is van de Stichting OBSG Leiderdorp is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), deze richt zich op alle scholen van de OBSG. 

Als MR kunnen we natuurlijk niet zonder input. Daarom nodigen we u van harte uit vragen te stellen of onderwerpen aan te dragen. Dit kan schriftelijk via de mail (mr@pwaleiderdorp.orgof persoonlijk bij een van ons. 

 In de MR zitten:  (van links naar rechts)

-Mascha Ellert (intern begeleider en leerkracht groep 6) 

-Mela Gerse (groep 6) 

-Mieke Bruins (moeder van Teun groep 6, Borre groep 3 en Moos) 

-Roel Beijer (vader van Kai, Fenna groep 8, Jaro groep 5)

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline