Onze visie en missie!

11-11-2019
Kinderen moeten kunnen opgroeien in een leef- en werkgemeenschap (de school) die lijkt op de maatschappij, waarvan zij later deel uit gaan maken. Onze school is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Openbaar onderwijs stimuleert de kinderen tot verdraagzaamheid en eerbied voor meningen van anderen. In dit openbaar onderwijs zijn alle kinderen gelijkwaardig: Niet apart, maar samen naar school.
 
Visie
Kinderen mogen bij ons op school zichzelf zijn. Wij bieden de kinderen een passende plek waar de zij goed, gestructureerd en modern onderwijs krijgen aansluitend bij de meest recente ontwikkelingen. Wij bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor op een toekomst, waarvan we nog niet exact weten hoe deze eruit gaat zien. We willen kinderen opleiden tot een zelfstandig en zelfbewuste wereldburger die zijn/haar plek weet te vinden in de snel veranderende maatschappij. We zijn open naar elkaar toe en streven naar een hoge mate van wederzijds respect, zodat alle kinderen 'gelukkig' naar school komen.
 
Missie
Kinderen moeten bij ons op school kunnen spelen en werken in een veilige, vertrouwde omgeving. Kinderen moeten zich zo snel mogelijk thuis voelen, waardoor ze graag willen leren. Wij hebben aandacht de totale ontwikkeling van het kind. Wij zorgen voor onderwijs wat bij de leerlingen past, zodat alle leerlingen het beste uit zichzelf halen en tevreden de basisschool kunnen verlaten. Opvoeden en onderwijzen zien wij als een gezamenlijke opdracht. Samen met ouders, leerlingen en leerkrachten communiceren we open en transparant met elkaar met één en het zelfde doel: een gelukkige schooltijd voor ieder kind.
 
Unieke kracht
We zijn een school met een klassikaal onderwijsconcept, waarbij we invloeden uit verschillende andere onderwijsconcepten ten volle benutten, waarbij leeftijdsgenootjes bij elkaar aansluiting kunnen vinden. Dat we de kinderen gezamenlijk lesgeven, betekent niet dat we geen rekening houden met individuele verschillen. Integendeel! Uitgangspunt bij ons op school is de begeleiding van ieder kind, op zijn eigen manier. Wij zijn steeds op zoek naar manieren en instrumenten om ons onderwijs verder te verbeteren, met als doel optimale leerresultaten voor alle leerlingen.
 
Kernwaarden
Samen met een gemotiveerd team willen wij dat ouders en kinderen kunnen vertrouwen op onze school. De voornaamste kernwaarden die wij centraal stellen zijn:
  • Veiligheid: De PWA is een veilige speel- en leeromgeving
  • Plezier: Wij willen dat alle kinderen met plezier aan hun eigen leerproces werken
  • Ruimte: Elk kind krijgt de ruimte om te worden uitgedaagd op zijn/haar niveau en om (mede) zelf keuzes te maken tav het leerproces
  • Vertrouwen: Kinderen moeten zich thuis voelen en iedereen op school kunnen vertrouwen
  • Brede ontwikkeling: Kinderen moeten zich breed kunnen ontwikkelen op de PWA
  • Samen: Niet apart, maar samen! Ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond
 Ambities
Onze ambitie is om passend onderwijs te bieden, binnen een veilige en veilige leeromgeving, voor elke leerling. Op de PWA krijgen leerlingen de ruimte om zichzelf, samen met een team van professionals, voor te bereiden op hun toekomstige plaats in de maatschappij.


 

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline