Waar klein groot(s) wordt!

Leerlingenraad: de leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen; 2 uit groep 8, 2 uit groep 7 en 2 leerlingen uit groep 6. Deze leerlingen worden door middel van verkiezingen gekozen. De leerlingenraad komt ongeveer 4x per jaar bijeen. Zij vertegenwoordigen de leerlingen van de PWA. In die hoedanigheid kunnen ze hun stem laten horen over zaken die op de PWA spelen. Zo hebben zij het voor elkaar gekregen dat het grasveld een beter drainage kreeg waardoor er goed op gevoetbald kan worden.

Bezoek bibliotheek Leiderdorp: alle groepen gaan eens in de 6 weken naar de Leiderdorpse bibliotheek in de Sterrentuin. Daar kunnen leerlingen boeken lenen om op school te lezen. De PWA beschikt ook over een schoolbibliotheek.

Talentmoment: tijdens het talentmoment kiest de leerling dat vak waar hij of zij zich meer in wil bekwamen. Leerlingen van groepen 1, groepen 3,4,5 en groepen 6,7,8 werken hierbij samen. Talentmoment is bijvoorbeeld techniek, werken met een VR bril, dramalessen, Arabische les, gebarentaal, dans, handvaardigheid. Talentmoment wordt gegeven door leerkrachten, door ouders of door professionals van buiten de school.

Vakleerkracht gym: de groepen 3 t/m 8 krijgen 2x per week les van een vakleerkracht gym.

Archeon: groep 6 brengt ieder jaar een bezoek aan het themapark Archeon. Hier volgen ze een doe-route door de Romeinse tijd en wonen ze een gladiatorengevecht bij.

Museumbezoek: alle groepen bezoeken een aantal keer per jaar een museum in Leiden. Zo worden Naturalis, het museum van Oudheden en het museum van Volkenkunde steevast bezocht door de leerlingen.

Minikoraal: ieder jaar doet groep 7 enthousiast mee aan het Mini koraal in Leiden. Tijdens dit zangfestijn worden liederen gezongen over Leidens Ontzet.

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline