Vakken

Op onze school is veel aandacht voor leren lezen, leren rekenen en talentontwikkeling. Daarnaast zijn er in alle klassen ook andere leuke, leerzame activiteiten en projecten. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich op veel verschillende, belangrijke gebieden. 

Lesaanbod

We wisselen de lessen voor taal en rekenen af met ontdekkend leren en expressievakken. Zo zorgen we voor een uitdagend en dynamisch lesaanbod voor ieder leerjaar. 

Kleutergroepen

Binnen ons kleuteronderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Door thematisch te werken en een rijke leeromgeving te creëren, dagen wij hen uit, bieden we de kinderen kansen en stimuleren wij hen om zich verder te ontwikkelen.

Vakken vanaf groep 3

In groep 3 tot en met 8 krijgen alle kinderen een vast vakkenpakket aangeboden. We werken in minimaal drie niveaus bij de vakgebieden: rekenen, spelling, en begrijpend en technisch lezen, zodat alle kinderen voldoende uitdaging vinden in de lesstof.

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline