Nieuwe ouders

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Ouderparticipatie is een manier om te komen tot die gezamenlijke opvoeding. We bedoelen daarmee dat we ouders graag betrekken bij allerlei activiteiten van de school.

We vinden het belangrijk dat er goede contacten bestaan tussen school en ouders. Ouders participeren in de ouderraad, Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Samen met u als ouders kunnen wij zorg dragen voor een passend aanbod in de ontwikkeling van uw kind.

Nieuws van OBS Prins Willem-Alexander

De PWA in beeld

Powered by BasisOnline